• Budget Coaching

   

  Voor Particulieren

  Bent u het overzicht over uw geldzaken kwijt? Of te maken met verandering in inkomsten en uitgaven?

  Voor Bedrijven

  Wordt u als werkgever geconfronteerd met werknemers met loonbeslag? Of vermoedt u dit?

  Voor Instellingen

  Heeft u klanten die niet aan hun financiële verplichtingen voldoen?

  Latindel BudgetCoaching helpt u, uw medewerkers of cliënten bij een gezond financieel evenwicht. 

 • Beheer & Bewindvoering

   

  Budgetbeheer

  Is er voor mensen met of zonder financiële problemen die zelf niet meer instaat zijn dit op een goede manier te regelen. Wij maken uw financiële positie overzichtelijk en beheren uw inkomsten en uitgaven. En zorgen ervoor dat er geen (nieuwe) schulden ontstaan.

  Bewindvoering

  Bewindvoering is volgens de wet bedoeld voor mensen die meerderjarig zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën behoorlijk te behartigen. Voor sommige mensen is bewindvoering tijdelijk, maar vaak ook voor onbepaalde tijd.

 • Mediation & Echtscheiding

     

  Mediation

  Vastgelopen? In je relatie, op het werk, met de buren of binnen de familie? Een mediator kan je helpen de negatieve spiraal te doorbreken en samen met jullie te zoeken naar oplossingen.

  Echtscheiding

  Ook bij echtscheiding wordt mediation steeds vaker ingezet. Vanaf het begin, maar ook nadat de scheiding is uitgesproken.

  Hulp bij het uitvoeren van hetgeen in het convenant is vastgelegd of aanpassingen op het huidige convenant. 

  Latindel Mediation kan U hierbij prima van dienst zijn.